Connector d'alimentació

Connector d'alimentació

Per tal que només calgui un cable per alimentar tots els components interns de la màquina (pantalla, ordinador i, possiblement, altaveus) utilitzarem un sòcol IEC_60320 C14 connectat a un lladre de corrent modificat.

En podeu aconseguir un a qualsevol botiga de components electrònics.

Fotos: pròpies (CC0)