Lladre

Lladre

A l'interior de la màquina hi ha uns quants components que necessiten ser connectats a la corrent. Utilitzarem un lladre qualsevol de tres endolls, que modificarem per tal que només calgui un sol cable per endollar la màquina sencera.

Foto: Santeri Viinamäki - Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Visiteu l'apartat d'electrònica per a més informació sobre el muntatge del lladre.