Projectes

Amb Snap! podem programar tot tipus de projectes, no només videojocs! Podem crear acudits, historietes, efectes òptics, simulacions, generadors d'avatars, presentacions, projectes d'art i música, i tot allò que imaginem. Aquí alguns projectes:

A la màquina Snap!Arcade també hi podem posar projectes per a gaudir-ne dues personetes, com aquests:

Explora tots els projectes de Snap! a la seva comunitat. Allà podràs crear un compte per desar els teus projectes al núvol de Snap!, que així com el seu llenguatge té llicència lliure AGPL. Si vols instal·lar Snap! en local per no dependre d'Internet per programar els teus projectes, descarrega el programa al teu ordinador des del compte d'en Jens, un dels seus creadors. No cal instal·lar res, només cal descomprimir l'arxiu descarregat. Un cop a dins la carpeta descomprimida, busca l'arxiu anomenat "index.html" i fes-hi doble clic al damunt: Snap! s'executarà al teu navegador. Pim pam, així de fàcil!

Si vols exemples de projectes ben diversos, fes una ullada al document d'exemples. El document és en anglès però un cop a dins dels projectes d'exemple podem canviar l'idioma per entendre com funcionen. El llenguatge Snap! està traduït a una pila d'idiomes, entre ells, el català, així que a diferència d'altres llenguatges no-visuals com Python o Java, els llenguatges de programació visual com Snap! fomenten les llengües minoritàries. A més, no cal compilar-los perquè s'executen en temps real; i no tenen sintaxi, amb el que l'aprenentatge del llenguatge no es dificulta per foteses com punts i coma, com passa amb la sintaxi dels llenguatges visuals. Crea els teus projectes amb Snap!