Ventiladors

Ventiladors

La màquina conté un ordinador d'escriptori i una pantalla que generen calor. L'espai interior és molt gran, però tot i així és important garantir una extracció de l'aire calent que s'hi pugui acumular.

Necessitarem dos ventiladors estàndard de 60mm de diàmetre, com els que s'utilitzen per a les caixes d'ordinador, així com dues reixetes protectores per evitar que s'hi puguin introduir objectes o algú hi pugui posar els dits sense voler. Els ventiladors s'instal·len a la part superior de la màquina perquè l'aire calent és menys dens i té tendència a pujar, així com per fer-los menys visibles i accessibles.

Foto: Howard Community College - Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)