Super Glue

Super Glue

Mai està de més comptar amb un adhesiu potent. En el nostre cas, ens ha calgut per reforçar l'adhesió de la cinta de les portes.