Resistències de 220Ω

Resistències de 220Ω

Cada microinterruptor necessita una resistència de 220Ω. Els joysticks porten quatre microinterruptors, i cada botó en porta un, de manera que ens en faran falta 11 en total. En podeu trobar a qualsevol botiga de components electrònics.

Foto: oomlout - Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Podeu consultar els detalls sobre el circuit de la botonera a la secció d'electrònica.