Massa de fusta

Massa de fusta

Algunes de les mides de la carcassa estan pensades perquè encaixin amb molt poca tolerància, i us caldrà una massa de fusta o goma (mai de metall, marcaríeu la fusta!) per fer-les entrar. Si no teniu una massa, us poden servir uns serjants, però en alguns casos hauran de ser molt llargs.

Foto: pròpia